31 ธันวาคม 2553

คืนที่คิดถึง

ไม่ได้ร้องไห้เพราะสุขล้น
ไม่ได้ร้องไห้เพราะโศกเศร้า
แต่ร้องไห้ เพราะความคิดถึง

ไม่ได้คิดถึงเธอมานานมากแล้ว
นานจนหลายสิ่งหลายอย่างพร่าเลือน
แต่เมื่อมีบางอย่างสะกิดใจ
สิ่งที่ยังไม่คลี่คลายก็ย้อนกลับมา
ถ้าวันนั้น ไม่เป็นอย่างนั้น
วันนี้จะเป็นอย่างไร

ไม่ได้ต้องการอะไร แค่คืนนี้รู้สึก คิดถึง มาก...