23 กุมภาพันธ์ 2554

Envy

เราต่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ครั้งหนึ่งเราอาจเคยเหมือนกัน เดินบนเส้นทางเดียวกัน
แต่ตอนนี้ อาจไม่ใช่แล้ว

หรือทั้งหมดเป็นเพียง การคิดไปเอง แค่เพียงความรู้สึก ว่าเราเหมือนกัน เดินทางเดียวกัน
แท้จริงแล้ว เราไม่เคยเหมือนกันเลย และเราต่างมีเส้นทางเป็นของตนเอง
และเราก็ต่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เมื่อเอาตัวไปเปรียบเทียบกับใคร ก็รังแต่จะเจ็บปวด
รู้ ว่าไม่ควรเปรียบเทียบ แต่ก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้
ที่บางครั้ง รู้สึก อิจฉา...

ไม่มีความคิดเห็น: