1 มีนาคม 2554

เสียงใคร

ฟังเสียงของตัวเองในเครื่องอัด
เหมือนไม่ใช่เสียงของตัวเอง
เป็นเสียงของใครก็ไม่รู้
แหลมๆ แถมบางครั้งพูดไม่ชัด
พูดยานๆช้าๆ น่าหมั่นไส้ชะมัด
นี่มันเสียงใครกันเนี่ย
เหมือนมีคนแอบเข้ามาเป็นเราในเครื่องอัด

ไม่มีความคิดเห็น: