30 เมษายน 2554

ห้องอุ่นเย็น

ในช่วงเวลายามเช้า
เครื่องปรับอากาศถูกตั้งเวลาปิดไปตั้งแต่ตีห้า
ตั้งแต่นั้น ไอเย็นของเครื่องปรับอากาศจะถูกขังอยู่ในห้อง
ห้องที่จะค่อยๆอุ่นขึ้นเรื่อยๆจากแสงอาทิตย์
ฉันชอบแช่ตัวเองอยู่ในไอเย็น ผสมความอุ่นๆนั้น
นอนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย
จนกว่าแสงแดดจะไล่ไอเย็นหายไปจนหมด
ฉันเริ่มวันใหม่อีกครั้งหนึ่ง...

ไม่มีความคิดเห็น: