6 พฤศจิกายน 2551

Trying to look good limits my life.

Trying to look good limits my life,
Trying to be good limits my life as well
บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่า นี่เรื่องนี้เราดีจริงๆ หรือเราแค่พยายามเป็นคนดี
สิ่งที่ถูกหลอมรวมเป็นความเคยชิน ทำให้สับสน ไม่แน่ใจ
ว่าสิ่งที่ทำอยู่ออกมาจากข้างใน หรือกรอบทางสังคมรอบตัว สั่งให้ทำ...


*ไปพบประโยค "Trying to look good limits my life" จากหนังสือ "Design Culture" โดยประโยคนี้เป็นผลงานในชุด "20 Things I have learned in my life so far" ของ สเตฟาน แซกมายสเตอร์ กราฟิกดีไซเนอร์ชื่อดัง*

เมื่อได้อ่านประโยคนี้แล้วก็รู้สึกอะไรก็ไม่รู้อย่างแรง
และเกิดสงสัยขึ้นมา Is good really good?

ไม่มีความคิดเห็น: