4 กุมภาพันธ์ 2552

คิดอะไรไม่ออก

คิดอะไรไม่ออก
สมองตีบตัน
คิดอะไรไม่ออก
เรื่องรอบๆตัวฉัน
คิดอะไรไม่ออก
ทุกอย่างปนเปกัน
ผ่านมา แล้ว ผ่านไป
คิดแล้ว เจ็บปวด จมหาย
คิดแล้ว ไม่นิ่ง ทุรนทุราย
หวังว่าพรุ่งนี้คงจะหาย
นิ่งลงได้ทั้งกายและใจ

ไม่มีความคิดเห็น: