13 กุมภาพันธ์ 2552

snowflake (my second lesson)


"เพราะไม่เคยได้พบกัน
เธอจึงเป็นเพียงจินตนาการ
เยือกเย็น บางเบา งดงาม
เธอเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า?"

ไม่มีความคิดเห็น: