6 กุมภาพันธ์ 2552

ช่างมันเถอะ ความคิด

ฉันเหนื่อย
บางอย่างก็ ช่างมันเหอะ
อย่าไปเร่งรัดอะไรตัวเองมากมายนักเลย
ยังไม่ได้ ก็คือยังไม่ได้
ยอมรับมัน และก็ทำต่อไป
เหนื่อยใจ ที่ต้องแบกมันไว้ตลอดเวลา
ปล่อยๆ มันไปบ้าง วางๆมันลงบ้าง
พักใจ พักสมอง พักต่อมไม่พอใจ
ช่างมัน ฉันจะไม่สนใจมันแล้ว

ทั้งหมดนี้เป็นการตะโกนบอกตัวเอง
มันก้องสะท้อนไปมาอยู่ในใจ
กลัวแสนกลัว ว่าพอเสียงสะท้อนเงียบไป
มันจะกลับมาจู่โจมใจเราอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: